Menu

2017 CONFINED SPACE RESCUE

CMC certifies that the following individuals have successfully completed all of the required coursework for the CMC School class described below.

CLASS: Confined Space Rescue
DATES: Sept 11 – 15, 2017
INSTRUCTORS: LeRoy Harbach & Dan Kazmierski
CLASS HOURS: 40

董昊 Dong Hao
蒋凯 Jiang Kai
李新然 Li Xinran
张兴波 Zhang Xingbo
陈炼 Chen Lian
李四辉 Li Sihui
颜震 Yan Zhen
谢云川 Xie Yunchuan
张俊峰 Zhang Junfeng
廖光荣 Liao Guangrong
李宏军 Li Hongjun
孟翔飞 Meng Xiangfei
熊煜鹏 Xiong Yupeng
张同军 Zhang Tongjun
杨鸿 Yang Hong
王琦 Wangqi
刘拄 Liu Zhu
田吉津 Tian Jijin

 

Scroll to top
CMC