Menu

2017 MOUNTAIN RESCUE

CMC certifies that the following individuals have successfully completed all of the required coursework for the CMC School class described below.

CLASS: Mountain Rescue
DATES: August 28 – Sept 1, 2017
INSTRUCTORS: Fred Salazar & Bill Proctor
CLASS HOURS: 40

刘洋 Liu Yang
张展荣 Zhang Zhanrong
刘东 Liu Dong
杨志华 Yang Zhihua
陈斌 Chen Bin
陈瑞 Chen Rui
左海利 Zuo Haili
吴正友 Wu Zhengyou
王超 Wang Chao
廖姚 Liao Yao
杨琦 Yang Qi
杨明鑫 Yang MingXin
王涛 Wang Tao
张贵康 Zhang Guikang
罗章杰 Luo Zhangjie
倪睿 Ni Rui
商明祥 Shang Mingxiang
王文明 Wang Wenming

 

Scroll to top
CMC