Menu

Kunming Team

CMC certifies that the following individuals have successfully passed the competency test of all the required coursework for the CMC School class described below.

CLASS: Rope Rescue Technician I/II
DATES: December 15 – 19, 2018
INSTRUCTOR: Bill Proctor
ASSISTANT INSTRUCTORS: Billy Tse & Jason Huang
CLASS HOURS: 40
LOCATION: Kunming Fire Service Training School, Yunnan Province, China

 

Chinese NamesEnglish Names
唐云Tang Yun
陈志玮Chen Zhi Wei
余海洋Yu Hai Yang
陈镜任Chen Jing Ren
吴传嵩Wu Chuan Song
张志田Zhang Zhi Tian
杨森浩Yang Sen Hao
姚赶年Yao Gan Nian
闫方涛Yan Fang Tao
伊柏翔Yi Bai Xiang
李建才Li Jian Cai
周俊良Zhou Jun Liang
邵薇Shao Wei
范文恺Fan Wen Kai
郭钦元Guo Qin Yuan
赵陈飞Zhao Chen Fei
刘彬Liu Bin
刘臻Liu Zhen
付沛松Fu Pei Song
董宁Dong Ning
何平He Ping
Scroll to top
CMC